חברות בע"מ

ע.א.פ. הגליל כח אדם ואבטחה בע~מ

סטטוס החברה: פעילה
מספר חברה: 514826478

This form does not exist

אצל:
ישוב: 2195106
רחוב: שד קק~ל
מספר: 99
מיקוד:
ישוב תא דואר:
תא דואר:
מיקוד תא דואר:

סטטוס החברה: פעילה

סוג תאגיד: ישראלית חברה פרטית
חברה ממשלתית: לא
סוג מגבלות: מוגבלת
תיאור החברה השותפות:
שנה אחרונה של דוח שנתי (שהוגש): 2017
תאריך התאגדות: 14/10/2012