חברות בע"מ

Menu

אוביטים בע~מ

אוביטים בע~מ
OOBITIM LTD

סטטוס החברה: פעילה
מספר חברה: 516075843

This form does not exist

אצל:
ישוב: 4685002
רחוב: זבולון
מספר: 2
מיקוד:
ישוב תא דואר:
תא דואר:
מיקוד תא דואר:

סטטוס החברה: פעילה

סוג תאגיד: ישראלית חברה פרטית
חברה ממשלתית: לא
סוג מגבלות: מוגבלת
תיאור החברה השותפות:
שנה אחרונה של דוח שנתי (שהוגש):
תאריך התאגדות: 26/08/2019