חברות בע"מ

Menu

אר. אם . עבודות בניה ברמה בע~מ

אר. אם . עבודות בניה ברמה בע~מ

סטטוס החברה: פעילה
מספר חברה: 516071768

This form does not exist

אצל:
ישוב: 3541416
רחוב: שד בן גוריון
מספר: 6
מיקוד:
ישוב תא דואר:
תא דואר:
מיקוד תא דואר:

סטטוס החברה: פעילה

סוג תאגיד: ישראלית חברה פרטית
חברה ממשלתית: לא
סוג מגבלות: מוגבלת
תיאור החברה השותפות:
שנה אחרונה של דוח שנתי (שהוגש):
תאריך התאגדות: 15/08/2019