חברות בע"מ

Menu

וינברג חן ניהול פרוייקטים בע~מ

וינברג חן ניהול פרוייקטים בע~מ

סטטוס החברה: פעילה
מספר חברה: 516076460

This form does not exist

אצל:
ישוב: 5222628
רחוב: אלוף דוד
מספר: 20
מיקוד:
ישוב תא דואר:
תא דואר:
מיקוד תא דואר:

סטטוס החברה: פעילה

סוג תאגיד: ישראלית חברה פרטית
חברה ממשלתית: לא
סוג מגבלות: מוגבלת
תיאור החברה השותפות:
שנה אחרונה של דוח שנתי (שהוגש):
תאריך התאגדות: 27/08/2019