חברה בע”מ – מה זה אומר?

מהי חברה בע”מ? למה יותר ויותר אנשים מעדיפים לפתוח חברה בע”מ על פני ניהול העסק שלהם באמצעות תיק עוסק מורשה? על השאלות האלו ואחרות ננסה לענות במסגרת המאמר.

פירוש המושג חברה בע”מ הוא “חברה בעירבון מוגבל”. משמעות הדבר היא שקיימת הפרדה בין הבעלים שלה ובין החשבונות והנכסים שלה. בשוק החופשי שלנו קיימות מגוון חברות בע”מ, החברות יכולת להיות פרטיות או ציבוריות ועליהן להצהיר על תחום עיסוקן ולהיות מוסריות ומותאמות לחוק.

חברות בע”מ חייבות לציית לחוקים בנושאי ניהול הכספים, הנכסים, עליהן להיות מחויבות ללקוחותיהן ולספקים עמן הן עובדות, הן חייבות לנהל חשבונות, לבצע ניהול ספרים לצורך תשלום מע”מ ומס הכנסה ולהימצא תחת פיקוח.

חברות בע”מ אחראיות לחובותיהן ובמקרה שהן נקלעות לקשיים ופושטות רגל (מצב זה קרוי כשזה נוגע לחברות בשם “חדלות פרעון”) הרכוש האישי של בעלי החברה אינו נפגע למעט מקרים מסוימים, שאחד מהם קרוי “הרמת מסך התאגדות”, בהם עשויים בתי המשפט לייחס את החובות של החברה למחזיקים במניותיה והדירקטורים אשר פעלו מטעמה וקיבלו את ההחלטות שהביאו את החברה למצב זה. ניתן להבין שלפתיחת וניהול חברה בע”מ יש יתרונות וחסרונות, בדיוק כמו תהליכים וגורמים רבים בחיינו.

שאלות ותשובות בנושא חברות בע”מ – על פתיחת חשבון בנק ורישום חברה בע”מ

לפני שמקימים חברה בע”מ יש להכיר את התהליך.

בין השאלות שעולות בתחילת הדרך יש להבין כיצד לפתוח חשבון בנק של חברה בע”מ ואיך לרשום את החברה. ננסה לענות על שתי השאלות הללו. כמו בכל פרוצדורה, יש להצטייד במסמכים ולהקפיד על פרטים מסוימים. הבנק מנפיק את הניירת המתאימה לצורך פתיחת החשבון של החברה. לכל בנק (ולעיתים סניף בבנק מסויים) יש טפסים ייחודים עליהם נדרשים לחתום מורשי החתימה מטעם החברה.

נציין את העיקריים שבהם:

1. אישור על פתיחת חשבון בנק – עם הגשת הטפסים הנוגעים לפתיחת חשבון בנק, מומלץ לערוך ישיבה ולחתום על פרוטוקול בו מחליטה החברה על פתיחת חשבון הבנק. לרוב, טפסים אלו ניתנים על ידי הבנק עצמו למבקש לפתוח את החשבון ולא נדרש “להמציא את הגלגל / הטופס” הזה.

2. אישור להנפקת כרטיס אשראי – יש לקבל אישור מעורך דין עבור הנפקת כרטיס אשראי שישמש את החברה

3. עניין בחשבון – יש לקבל אישור מעורך דין במידה שקיים עניין בחשבון.

4. פרוטוקולים – יש להכין מספר פרוטוקולים: פרוטוקול של פתיחת החשבון בסניף הבנק, פרוטוקול של ביצוע עסקאות באינטרנט או בטלפון, פרוטוקול של זכויות החתימה – הדבר דרוש בין היתר לפתיחת תיקים במע”מ ולתשלום מס הכנסה ופרוטוקול של הדירקטוריון עבור מינוי המנהלים ופתיחת חשבון הבנק

5. תעודות זהות – יש להציג את תעודות הזהות של הרשאים לחתימה על החשבון

6. דוחות – אם החברה כבר קיימת הבנק דורש להציג את הדו”חות הכספיים של החברה.

7. הבנת הדרישות של סניף הבנק – כאמור, לעיתים קיימים הבדלים בין המסמכים שהבנקים והסניפים של הבנקים דורשים. כדי למנוע בלבול ובזבוז זמן חשוב לדעת זאת ולבקש מסניף הבנק את פירוט המסמכים הנחוצים, את המסמכים הללו יש להעביר לעורך הדין.

8. בחירת הבנק – השאלה אם לפתוח את חשבון הבנק בסניף המוכר בו מתנהל החשבון הפרטי או לפתוח את החשבון של החברה בבנק אחר דורשת בדיקה. בנק שמתמחה בתחום בו החברה עוסקת, מציע אפליקציות, דמי ניהול, עמלות נמוכות ביחס לבנק אחר, מספק בנקאי אישי שזמין עבור החברה ונמצא במיקום נוח, יהיה הבנק המועדף.

9. להבין מדוע כדאי לפתוח חשבון בנק נפרד – פתיחת חשבון בנק נפרד מהחשבון האישי הינה הכרח כאשר מדובר בחברה בע”מ בניגוד לפתיחת חשבון בנק כשמדובר בעוסק מורשה. אלו הוראות החוק ולא ניתן לבצע שום פעילות עסקית בלי חשבון בנק לחברה החדשה.

10. בחירת עורך דין מומחה – בנאלי אך חשוב להדגיש כי קיימים מגוון עורכי דין שמתמחים בנושאים שונים, כדי לוודא שהתהליך מתבצע בצורה מדויקת יש לבחור עורך דין שמתמחה בתחום כלומר – עורך דין מסחרי ובעל ניסיון.

תהליך המעבר מעוסק מורשה לחברה בע”מ ורישום חברה בע”מ

שאלה נוספת בה נתקלים בעלי עסקים רבים ומצליחים היא האם כדאי להעביר את העסק מעוסק מורשה לחברה בע”מ. כמו במקרים אחרים גם ההחלטה לעבור לחברה בע”מ היא תהליך מורכב (למרות שתודות לאינטרנט הוא הפך להיות פשוט יותר) שדורש בין היתר השקעת כספים, לכן חשוב לבדוק את היתרונות והחסרונות של המעבר.

כפי שציינו – חברה בע”מ מתקיימת באופן נפרד מהבעלים – היא יכולה להיות הבעלים של נכסים ולחילופין להיות רק צד לעסקה ולחוזה, מכאן שהיא יכולה לספוג מהבעלים תביעה אך מנגד – גם היא יכולה לתבוע. במקרה שהבעלים לא חרגו מהחוק והחברה הגיעה למצב של פשיטת רגל החברה תפגע ולא הבעלים. בניגוד לכך – במקרה של עוסק מורשה יהיה בעל העסק קשור בקשר בלתי נפרד לעסק שלו.

שאלות נוספות שיש לבחון כאשר שוקלים מעבר מעוסק מורשה לחברה בע”מ נוגעות למיסים ולמוניטין – חברה בע”מ משדרת הרבה יותר יוקרה מעוסק מורשה כך שבמקרה זה המעבר מהווה יתרון ברור. מוניטין יוקרתי יכול להוביל לגדילת העסק.

כדי להשלים תהליך רישום חברה בע”מ יש לדאוג למסמכים הבאים:

1. בקשה לרישום החברה – המסמך הראשון הוא בקשה לרישום החברה, בבקשה יש לכתוב את השם של החברה, את המטרות שלה, את הכתובת, ההון והאחריות של המחזיקים במניות.

2. תצהיר בעלי המניות – בעלי המניות בחברה מצהירים כי אין מניעה על פי החוק למינוי שלהם כבעלי המניות בחברה.

3. תצהיר דירקטורים ראשונים בחברה – אף הדירקטורים מצהירים שלא מוטלת עליהם מגבלה כלשהי לפי החוק לכהן כדירקטורים בחברה.

4. אישור תשלום אגרת רישום חברה (אשר כוללת את אגרת פתיחת החברה וכן את אגרת הרישום השנתית שתקפה עד ליום 31 לדצמבר באותה השנה). עלות האגרה היא 2,606 ₪ (הסכום משתנה משנה לשנה בחודש ינואר – בהתאם לשיעור מדד המחירים לצרכן השנתי של השנה הקודמת).

5. תקנון – התקנון הוא חוזה בין בעלי המניות ובין החברה ובין כל האוחזים במניות. כל האנשים שרכשו את המניות מחויבים לתקנון שמפרט את השם, המטרות, ההון והאחריות של האוחזים במניות. התקנון הראשוני אף מפרט את הון המניות של החברה והקצאת המניות לבעלי המניות השונים בחברה.

6. אישורים למס ההכנסה ומע”מ – את אישור הרישום שניתן מרשם החברות יש להציג בפני משרדי מס ההכנסה והמע”מ. לאישור זה יש לצרף את תקנון החברה שגם אושר על ידי רשם החברות. כמו כן, יש להעביר את הפרטים הבאים: השמות של מנהלי החברה, הכתובות שלהם, מספרי הטלפון ומספרי הזהות שלהם ולהציג את חוזה הרכישה או השכירות של המקום בו החברה נמצאת. בחלק מהמקרים בהם החברה עוד לא פעילה יש להגיש מסמכים שמעידים על הפעילות המתוכננת בעתיד.

מעבר בין עוסק מורשה לחברה בע”מ הוא שינוי משמעותי בחיים העסקיים ובחיים האישיים כך שיש לשקול אותו בכובד ראש ולהתייעץ עם בעלי מקצוע מנוסים. אנו מקווים שסייענו לכם לענות על מספר שאלות חשובות ומאחלים לכם הרבה הצלחה בהמשך הדרך.

אם יש לכם שאלות נוספות שתרצו להעלות – אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשתדל להשיב לכם עליהן בהקדם.

כמעט כל מסמך שהחברה מוציאה חייב באישורו של עורך דין החברה על תקינות הליך הוצאתו. רצוי לצורך כך למנות עורך דין שיעבוד באופן שוטף עם החברה ויכיר את הנפשות הפועלות בה ואת המרכיבים השונים בתוכה.

 

 

רוצים לדעת עוד? רוצים לספר לנו על מקרה פרטים שלכם? רשמו לנו בתגובות ונשמח להשיב לכם על כל שאלה.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *