מהם המקרים בהם תוגדר חברה כ”חברה מפרת חוק”?

א. כאשר החברה אינה נושאת בתשלומי האגרה השנתית של החברה

ב. כאשר החברה אינה מגישה את הדוחות השנתיים לרשם החברות. שימו לב, שאין מדובר בדו”חות השנתיים שמוגשים לרשויות המס אלא שמדובר בדו”ח נפרד אשר חובה להגישו בכל שנה לרשם החברות. ניתן לעשות זאת באמצעות רואי החשבון או עורכי הדין של החברה.

הסיכונים באי סגירת חברה לא פעילה – להישמר מהגדרת החברה שלכם כ”חברה מפרת חוק”

חברה שאינה פעילה ואינה נסגרה עשוייה להיות מוגדרת במרוצת הזמן כ”חברה מפרת חוק” וזאת מאחד הטעמים הבאים:

ראשית – כאמור, כל עוד לא נסגרה החברה, היא ממשיכה לקבל דרישות לתשלום אגרה שנתית. דרישות אלו מגיעות מטעם רשם החברות ובמידה שהחברה לא משלמת אותן היא צוברת קנסות ועשויה להיות מוגדרת רק משום זה כ”חברה מפרת חוק”.

שנית – כאמור, חברה פעילה, שלא נסגרה, מחוייבת בהגשת דו”חות שנתיים לרשם החברות. החברה חייבת להגיש דוחות שנתיים, במצב לא פעיל בו הדוחות אינם מוגשים מחויבת החברה לשלם קנסות עבור כל שנה במהלכה לא הוגש דו”ח. אי הגשת דו”חות עשויים להוביל להגדרתה של החברה כ”חברה מפרת חוק”.

סיכון שלישי הוא שבמצב של אי סגירת חברה לא פעילה תוכרז החברה כ”חברה מפרת חוק”, במצב זה החברה לא תוכל לשנות את שמה ומטרותיה, לא תוכל להירשם כחברה חדשה, לא יהיה ניתן לרשום שעבוד של נכסיה ותחול עליה הגבלה של רישום משכון.

רשם החברות שלח בתחילת השנה לכל החברות מפרות החוק, לכתובתן הרשומה, הודעה על היותן כזו – לקריאת נוסח הודעת הרשם לחברה מפרת חוק

רוצים להתחיל הליך של פירוק מרצון עבור החברה שלכם?

הגעתם למקום הנכון.

ההליך עצמו הוא פשוט ואינו מצריך מכם התעסקות רבה – 15 דקות מזמנכם במסגרת פגישה שנקיים במשרדנו! וזהו – יוצאים לדרך. בסיום התהליך אתם תקבלו הודעה על פירוק החברה וסגירתה ברשם החברות.

משרדנו עוסק בפירוק חברות מזה זמן רב ובעל נסיון לא מבוטל בפירוק חברות.

כמו כן, אנחנו נפעל לצמצום ואף ביטול הקנסות והחובות שנצברו על שם החברה שלכם ברשם החברות (חובות אגרה שנתית) וכן נגיש את הדיווח השנתי, במידת הצורך.

אז כל מה שנשאר לכם כרגע הוא להשאיר את הפרטים שלכם בדף זה ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם ונתאם פגישה.