הסכם מייסדים – מהו ומהם המרכיבים שחייבים להיות בו?

הסכם מייסדים הוא מסמך חשוב מבחינה עסקית ומשפטית, ההסכם נחתם בתחילת תהליך הקמת חברה וכשמו כן הוא – חותמים עליו המייסדים. ההסכם מציג את התוואי של ההסכמות בין השותפים שינהלו את העסק וכי הם מגיעים להסכמה בנוגע למסגרת המשפטית והעסקית של החברה.

הסכם מייסדים שתוכנן בצורה נכונה יסייע לאורך כל הדרך בה תתנהל החברה ויוכל לעזור בהתמודדויות עם קונפליקטים ולהפחית משמעותית את המחלוקות בין השותפים לבין עצמם. קיימים מקרים בהם מעדיפים המייסדים להמתין ולחתום על ההסכם בשלב מאוחר יותר במטרה לדחות את תשלום ההוצאה הכרוכה בעריכת הסכם מסוג זה (עלות עורך הדין שעורך את ההסכם בין הצדדים). סיבה אחרת לדחיית עריכת ההסכם היא כדי להבין טוב יותר פעילות העסק. יחד עם זאת, הרי ברור שהמחלוקות תמיד אורבות בדרך וכך דחיית החתימה על ההסכם עשוייה להעצים את המחלוקות ולעיתים אף לגרום לעצירת הפעילות ובמקרים חמורים אף לסגירת החברה עוד לפני שהחלה. בלי הסכם מסודר יהפוך הוויכוח על זכויות וחובות המשתתפים למורכב ביותר.

סעיפי הסכם המייסדים – אילו סעיפים חייבים להופיע בהסכם?

אם החלטתם לחתום על הסכם מייסדים חשוב שתפנו אל עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום. על החוזה להיכתב באופן מדויק, לכלול נושאים קבועים אך להתאים למקימי החברה באופן אישי. חשוב לוודא שאין סתירות בין התקנון של החברה ובין הסכם המייסדים. בכל חוזה מייסדים יש לתת את הדעת לנושאים הבאים:

1. הקמת חברה – יש לכלול בסעיף כי קיימת כוונה להקים את החברה. פרטים נוספים שיש לציין הם: מי הם השותפים בחברה, זמן ומיקום החברה, שיקולי מס, עלויות הקמת החברה ופרטים נוספים.

2. חלוקת אחריות – הסעיף יעסוק בין היתר בחלוקת התפקידים (יש הקוראים לחלוקת התפקידים גם את הביטוי “חלוקת הכובעים”), עיסוקם ותחומי האחריות של מייסדי החברה. כמו כן, יכללו בסעיף סוג והיקף העבודה של כל אחד מהשותפים, כל נושא ההעסקה של עובדים והחלטה האם החתימה של המשתתפים תהיה על הסכם למתן שירות או על הסכם העסקה.

3. חלוקת מניות – פירוט ההון המונפק והרשום בו מחזיקה החברה, סוג המניות ואופן חלוקתן, זכויות המניות ותחומים נוספים.

4. משאבים כלכליים – המקורות הכלכליים של החברה, המקורות יכולים להיות למשל: הלוואות של הבעלים, מימון חיצוני והון עצמי.

5. ניהול ותיאום ציפיות – אופן ההתנהלות של החברה, איך מתקבלות החלטות, למי יש זכויות חתימה, מינוי דירקטורים ותחומים אחרים. בתחום קבלת ההחלטות רצוי להחליט האם ההחלטות יתקבלו לפי רוב, פה אחד או בצורה אחרת. חשוב להגיע למצב בו ישנה הסכמה קולקטיבית בנוגע לאופן הניהול, לרמת הסיכון שכל אחד מהמייסדים מוכן לקחת על עצמו, לתנאים בהם צריך לעמוד בעל מניות שמצטרף מאוחר יותר ולאופן העסקת המייסדים (אם הם יועסקו בחברה).

6. סכסוכים – חשוב להסדיר את אופן ההתמודדות עם מחלוקות – כלומר מה עושים במקרה שלא מגיעים להסכמה. רצוי להסדיר נושא זה ולכלול הפניה לבוררות שכוללת אפשרות להגשת ערעור.

7. מניות, היפרדות ומצב של פטירה – יש להחליט מהן ההגבלות על מכירות של מניות, על אופן ההעברה שלהן, על זכויות המייסדים, על מניעת קיפוח, על מה לעשות במצב בו מייסד אינו יכול לעבוד באופן חלקי או מלא ועל מצב של פטירת מייסד.

8. אי תחרות וקניין רוחני – שמירה על סודות מסחריים ואי תחרות הם נושאים חשובים ורצוי לציין מהו העונש על אי ציות להחלטות שיתקבלו בנושא. כדאי לכלול בסעיף זה גם הגבלה על העסקת עובד חברה בעסק שמייסד הקים.

9. בעלי הנכסים – יש להחליט מי מהמייסדים הוא בעל הנכסים ולהתמקד בבעל הקניין הרוחני. חשוב להחליט מי מחזיק בקניין הרוחני שנצבר לפני ועד לשלב בו המייסדים חתמו על ההסכם ומה יתבצע בקניין הרוחני שיתווסף אחרי החתימה – האם הוא יהיה שייך למייסדים, האם הוא יעבור לבעלות של החברה או לגורם אחר.

10. הפרת ההסכם – יש להחליט מהם התנאים שיובילו לביטול ההסכם, האם יוטלו סנקציות על המפרים ואם כן – אילו, האם יהיה על המפרים לשלם פיצוי ואם כן – מה יהיה גובה הפיצוי.

11. פירוק החברה – יש להחליט ולציין בהסכם מהם תנאי פירוק החברה והאם יוכל אחד המייסדים לקנות את חלקה האחר של החברה במהלך הפירוק.

בתקווה שלא תצטרכו להתמודד עם החלקים הקשים של סעיפי ההסכם נאחל לכם שיתוף פעולה מוצלח!