מהי חברה בע”מ?

למה יותר ויותר אנשים מעדיפים לפתוח חברה בע”מ על פני ניהול העסק שלהם באמצעות תיק עוסק מורשה? על השאלות האלו ואחרות ננסה לענות במסגרת המאמר.

פירוש המושג חברה בע”מ הוא “חברה בעירבון מוגבל”. משמעות הדבר היא שקיימת הפרדה בין הבעלים שלה ובין החשבונות והנכסים שלה. בשוק החופשי שלנו קיימות מגוון חברות בע”מ, החברות יכולת להיות פרטיות או ציבוריות ועליהן להצהיר על תחום עיסוקן ולהיות מוסריות ומותאמות לחוק.

חברות בע”מ חייבות לציית לחוקים בנושאי ניהול הכספים, הנכסים, עליהן להיות מחויבות ללקוחותיהן ולספקים עמן הן עובדות, הן חייבות לנהל חשבונות, לבצע ניהול ספרים לצורך תשלום מע”מ ומס הכנסה ולהימצא תחת פיקוח.

חברות בע”מ אחראיות לחובותיהן ובמקרה שהן נקלעות לקשיים ופושטות רגל (מצב זה קרוי כשזה נוגע לחברות בשם “חדלות פרעון”) הרכוש האישי של בעלי החברה אינו נפגע למעט מקרים מסוימים, שאחד מהם קרוי “הרמת מסך התאגדות”, בהם עשויים בתי המשפט לייחס את החובות של החברה למחזיקים במניותיה והדירקטורים אשר פעלו מטעמה וקיבלו את ההחלטות שהביאו את החברה למצב זה. ניתן להבין שלפתיחת וניהול חברה בע”מ יש יתרונות וחסרונות, בדיוק כמו תהליכים וגורמים רבים בחיינו.