מחפשים לאתר חברה בע"מ? רוצים לדעת מידע בסיסי עליה?

רוצים להבין קצת יותר את העולם העסקי? קיבצנו לכם מספר מאמרים בנושא - אם תרצו להעיר או להגיב - אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה

נוסח ההודעה לחברה מפרת חוק

1. בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ”ט-1999 (להלן – “החוק“) והתקנות על פיו, על חברה מוטלות חובות שנתיות כלפי רשם החברות ובכללן : תשלום אגרה שנתית

Read More »

שוקלים לעשות משהו עם החברה שלכם? נשמח לעזור לכם בכך.